Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Utbildning

Oden Control erbjuder kurser för återförsäljare och slutanvändare. För mer information och aktuella datum, var vänlig kontakta Oden Control AB.

Introduktionskurs
Vår introduktionskurs vänder sig både till säljare, som vill ha en grundläggande presentation av Oden Controls produkter, och tekniker, som arbetar med installation och service. Kursen blandar teoretiska inslag med praktiska övningar.

Innehåll:

  • Odens produktprogram
  • Växeltekniken i Odens produkter
  • Ställdonens mekaniska konstruktion
  • Elektronik och styrprinciper
  • Underhåll och funktionskontroll

Introduktionskursen är kostnadsfri och pågår under en dag.

Servicekurs

Servicekursen vänder sig till servicetekniker hos återförsäljare och slutanvändare. Kursen innehåller främst praktiska övningar, med vissa teoretiska inslag. Deltagarna får en god förståelse för mekaniken och elektroniken i Odens ställdon och kan efter kursen göra enklare service och reparationer.

Kursplanen fastställs i samråd med deltagarna, beroende på bakgrund och speciella önskemål.