Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Ladda ned

Beskrivning
Ladda ned
Frågeformulär om ventilens viktiga mått, för att hitta rätta montagedetaljer.
Oden manual för OVP -V.23A version elektronik
Installationshjälp och lösenord för Oden OVP-V23A mjukvara
Mjukvara OVP-V23A (lösenord: oden2016)
Montage tillval / tillbehör, för vridande ställdon
Manual för Oden ställdon för ytviktsreglering
Datablad linjära ställdon
Datablad vridande ställdon
Position recovery function EN
Input and output limitations EN
Modbus info
Ytviktsreglering
CE Certifikat
Smörjmedel rekommendationer för Oden ställdonen och linjärenheter
Säkerhetsdatablad för Oilkey GT 500-XT smörjfett
Säkerhetsdatablad för Klüber Isoflex Topaz NB52 smörjfett
Etiska regler för Oden Control AB
Kvalitetspolicy
Manual Oden P30
Oden P50, P220, P500 manual