Vi är Oden Control

Odes elektroniska ställdon representerar användarvänlighet, tillförlitlighet och noggrannhet. Tack vare hög precision och tekniska egenskaper hjälper vi till med lösningar för krävande processkontroller. Låg vikt, liten storlek och stor kraft gör V-serien till ett vinnande koncept. V-seriens ställdon har hittat sin plats i pappers- och massabruk, olika typer av kraftverk, vattenverk, vattenreningsverk, fartyg och ubåtar. Oden ställdon används av last och personbilstillverkare, samt av pump tillverkare, i deras testlaboratorier på grund av Oden ställdonens höga noggrannhet och kvalitet.

Odes elektriska ställdon tillverkas i Sverige, varför leveranstiderna till de nordiska länderna är korta och på grund av korta avstånd påverkar vi även koldioxidavtrycket. Den långa livslängden gör att Odes ställdon också är ett alternativ som belastar naturen mindre.