Vi är Oden Control

Oden elektroniska ställdon representerar användarvänlighet, tillförlitlighet och noggrannhet. Tack vare hög precision och tekniska egenskaper hjälper vi till med lösningar för krävande process regleringar. Låg vikt, liten storlek och stor kraft gör V-serien till ett vinnande koncept. V-seriens ställdon har hittat sin plats i pappers- och massabruk, olika typer av kraftverk, vattenverk, vattenreningsverk, fartyg och ubåtar. Oden ställdon används av last och personbilstillverkare, samt av pump tillverkare, i deras testlaboratorier på grund av Oden ställdonens höga noggrannhet och kvalitet.

Oden Control AB är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget ASAB Actuator Solutions AB. ASAB Actuator Solutions AB tillverkar ställdonen och montagedetaljer. Oden Control AB är försäljningsbolaget för Oden ställdonen och montagedetaljer. Oden ställdonen tillverkas i Sverige, därför leveranstiderna till de nordiska länderna är korta och på grund av korta avstånd påverkar vi även klimatavtrycket. Den långa livslängden gör att Oden ställdon också är ett alternativ som belastar naturen mindre.