Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Service

Vi tillhandahåller service och reparationer på alla ställdon, antingen på plats ute hos kund eller i våra serviceverkstäder. Vi samarbetar med ledande specialistföretag inom service och underhåll av ventiler och ställdon.

Kontakta oss vid behov av service och reparationer:
Telefon: 08-767 76 57 / 073 800 40 79
email: harri.porttila@odencontrol.se

Ange serienummer och typ av ställdon. Använd gärna vår dokumentmall för felbeskrivning.