Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Mjukvara

Oden Valve Program (OVP-V.23A) är en mjukvara som kan användas till Odens ställdon om standardinställningarna behöver ändras. I OVP-V.23A kan ett antal parametrar enkelt justeras såsom rörelseområde, hastighet och moment. Om de förinställda parametrarna passar för den aktuella applikationen är det dock inte nödvändigt att använda mjukvaran. Efter installation av OVP-V.23A i datorn anslutes dess USB port via en datorkabel till Oden-donets MINI USB kontakt, som sitter under blindlock på sidan av ställdonet. Programmet levereras med nya ställdonen på CD.

Du hittar senaste OVP-V.23 program för nya V serien ställdon under Ladda ned Prata med Oden Control AB angående installations hjälp. Om du har äldre vers. tex OVP14 eller OVP17 i donet, måste  firmware bytas innan man kan använda senaste OVP-V.23A  programmet). Lösenord: oden2016

Justeringar av parametrar i OVP kan göras på två sätt:

  • Genom att koppla upp datorn till ställdonet och göra ändringarna direkt
  • Genom att spara inställningarna i datafiler som vid lämpligt senare tillfälle överförs till ställdonet.

Exempel på justerbara parametrar i OVP:

  • Ventilens stängningsriktning
  • Moment / kraft
  •  Arbetsområde
  •  Hastighet
  •  Acceleration
  •  Ventilens reaktion vid bortfall av styrsignal

Ladda ner Oden Valve Program Lösenord: oden2016