Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Externa växlar

Nya Oden V-serie ställdon kan prestera upp till 400 Nm, men om större krafter behövs då kan vi leverera ställdonen med externa växlar från tex. Sumitomo Fine Cyclo och andra tillverkare av externa växlar och, som kännetecknas av mycket hög noggrannhet  och kompakthet. Kunden kan välja av växlar som passar till deras system och krav. Vi kan leverera ställdonen med Auma växlar också.

Användningsåmråden är stora luftspjäll, vridspjällventiler eller vad som helst som behöver stora krafter, men att storleken är avgörande.