Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Industriväxlar

Några exempel är vridande och linjära ställdon, Man väljer externa växlar beroende vilken typ av reglering man vill ha.  Kraven kan vara: hög hastighet och hög noggrannhet med minsta möjliga glapp eller bara en enkel Onoff reglering men med stort kraftbehov. Oden använder högkvalitets växlar från Auma och Sumitomo.

Ta kontakt med oss för mera info.