Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Linjära ställdon

Odens produktsortiment är uppbyggt som ett modulärt system. Genom att kombinera de olika typerna av basenheter och linjära moduler, erhålls kompletta linjära ställdon. Som standard finns det upp till 100mm slaglängd, men fråga gärna offert för speciella slaglängder. Det går att kombinera standard V-serie ställdon med linjärmoduler, men då blir hastigheten lägre. Även andra olika linjärenheter med olika krafter och hastigheter, finns tillgängliga.

Fråga din leverantör eller Oden Control AB, om de olika möjligheterna för bästa lösning.

Standard basenheter:

  • Basenheter med linjärmodul:
  • V30QL, slaglängd upp till 100mm, hastighet upp till 400mm/min och upp till 12kN.
  • V65QL, slaglängd upp till 100mm, hastighet upp till 250mm/min och 30kN.
  • V30L, slaglängd upp till 60mm och 100mm, hastighet upp till 40mm/min. Upp till 12kN.
  • V65L 20-5, slaglängd upp till 60mm och 100mm, hastighet upp till 80mm/min. Upp till 30kN.
  • V65Q 20-5, upp till 60mm och 100mm slaglängd, Hastighet upp till 600mm/min. Upp till 30kN.

Datablad linjära ställdon, klicka på länken!

Standard linjära ställdon:

  • V30QL Linjärt ställdon (upp till 60mm och 100mm slaglängd)
  • 65QL Linjärt ställdon (upp till 60mm och 100mm slaglängd)
  • V30L Linjärt ställdon (upp till 60mm och 100mm slaglängd.
  • V65L Linjärt ställdon (upp till 60mm och 100 mm slaglängd)