Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Meddelanden och finansiell information

 Adobe Acrobat Reader krävs för att se dessa filer. Ladda ner senaste versionen från Adobe (klicka här). OBS! nedanför finns meddelanden och finansiell information, att ladda ner:

Meddelanden

Finansiell information

Ägande och styrelse

Oden Control AB blev publikt under 2001 och har cirka 400 aktieägare

Styrelsen består av Ilpo Porttila ( styrelseordförande), Magnus Wik och Sami Teppola.