Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Oden viraduk riktare för pappersmaskiner

Publicerad: 2021-01-05


Oden viradukriktare för pappersmaskiner. Viraduk styrning (viradukriktare), styr viraduken i pappersmaskinen så att den inte sliter valsarna på grund av att viraduken sliter valsen på samma ställen. Oden ställdonet har linjärmodul som kan styras för att kunna flytta kantpositionssensorn vid vira ca. 0-60mm. kantpositionssensor skickar signal till cylindrarna som styr valsen för att ändra viradukpositionen. Kantpositionssensorn levereras inte med Oden viraduksriktaren. Styrsignalen kan väljas i OVP ställdons programmet. Man kan välja 4-20mA, 0-10V eller 2-10V, 3-punktsstyrning, Onoff eller modbus. Hastighet, kraft och andra parametrar kan ställas in steglöst med OVP programmet. Holmen Paper är en av våra nöjda kunder. Fråga om mera info om viradukriktaren från din Oden leverantör eller Oden Control AB.