Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Oden ställdonen för ytviktsreglering

Oden ställdonen för ytviktsreglering har blivit välkända i massa och pappersindustrin i hela industriella världen. Hög noggrannhet, enkel hantering, servicevänlighet, lång livslängd och möjlighet för lokalstyrning, är redan välkända hos många kända massa och papperstillverkare runt i världen. Vi kan leverera BW ställdonen med ventiler, från kända ventiltillverkare av ventiler för ytviktsreglering. Vi kan leverera ställdonen med ventiler från Somas, Ramén, Högfors, Naf Flowserve eller Schubert & Salzer. Ställdonen blir monterade, justerade och testade med ventilerna. Fråga din ventilleverantör, ventiltillverkaren eller oden Control AB för mera information.