Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Oden ställdon i motortestlaboratorier hos kända lastbilstillverkare och motortestföretag.

Publicerad: 2020-11-27

Oden ställdon används flitigt hos många kända svenska lastbilstillverkarnas motortestlaboratorier hela världen. Kända motortest företag är också våra kunder, på grund hög noggrannhet och enkel handhavande. Fråga om mera info från våra återförsäljare eller Oden Control AB.