Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Oden ställdon i motortestlaboratorier hos kända lastbilstillverkare och motortestföretag.

Publicerad: 2020-11-27

Oden elektriska ställdon används flitigt hos många kända svenska lastbilstillverkarnas motortest- laboratorier över hela världen. Kända motortestföretag är också våra kunder, på grund hög noggrannhet och enkel handhavande. Fråga om mera info från våra återförsäljare eller Oden Control AB. Vi klarar höga temperaturen med våra högtemperaturmontagesatser. Några av slutkunderna är Volvo, Volvo Penta, Scania och AVL. Oden levererar även ställdon till motorriggar, där man monterar motordelar till lastbilsmotorer. Motorerna kan vridas till olika positionerna för att underlätta montering av motordelar. Fråga din Oden återförsäljare eller Oden Control AB:s säljsupport.