Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Oden lokalstyrningar

Publicerad: 2023-07-10

Nyheter från Oden.

Nu kan du köpa våra fantastiska elektriska ställdon med lokalstyrning i ställdonets plintlock. Aktivera lokalstyrning genom att trycka på båda tryckknapparna samtidigt eller med magnetstift. LED-ljus tänds när öppet eller stängt läge uppnås.

Naturligtvis har vi också flera olika separata lokalstyrenheter i vår produktfamilj. Separata lokalstyrenheter finns också med display som visar positionen i %. Lokalstyrenheter inkluderar 230V AC / 24 V DC (eller 48 V DC) matningsenhet.

Lokalstyrningsenheter med display, används oftast med Oden ytviktsregleringar.