Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Oden elektriska ställdon för olika typer av reglerspjäll och användningsområden.

Publicerad: 2023-05-08

Oden Control AB har levererat elektriska ställdon till olika typer av spjäll sedan år 2000. Bland kunderna finns främst kraftverk, pappersbruk och fartyg. Holmen Paper Iggesund använder till exempel Oden ställdon i styrspjäll för att avlägsna varm luft och fukt från hallar där pappersmaskiner används och även för torkmaskiner. Holmen Paper kommer att ersätta de gamla ställdonen i P-serien med de nya ställdonen i V-serien under 2023. De gamla ställdonen i P-serien byts ut mot nya, även om de fortfarande fungerar mycket bra. Detta är en uppgradering till nya modeller, eftersom det inte finns några reservdelar kvar efter 2018 till de gamla P serie ställdonen. Oden ställdon är mycket noggranna och användarvänlighet är viktigt, när du vill ha långa serviceintervaller och vill serva ställdonen själv vid behov. Den lilla storleken och låga vikten på Oden ställdon gör dem enkla att installera och tar inte plats. De kan installeras direkt på spjällens axlar, detta gör de lättplacerade utan att ta plats vid gångvägar i lokalerna eller annars trånga utrymmen. Vid behov kan ställdonen levereras med externa växlar när av högre vridkrafter behövs. Oden har levererad även spjällregleringar för avgasregleringar i industripannor. Olika typer av luftregleringar för luftflöde för industribrännare är en del av vår expertis. Vattenfall och Stockholm exergi är några av våra kunder, när det gäller luftflöderegleringar till industribrännare.