Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Linjära ställdon 24V DC från Oden

Publicerad: 2023-07-12

Oden linjära ställdon är redan ett begrep inom kraftverken i Europa. Du väljer ventilen efter dina krav och vi levererar linjära ställdonet med hög noggrannhet. Hastigheter upp till 400mm/min. Krafter upp till 32kN. Vi kan leverera ställdonen med olika slaglängder efter behov. Oden använder kulskruvar och kulmuttrar från kända tillverkare. Regleringen blir glappfri och noggrann. Du kan välja själv hur du vill styra ställdonet i Oden OVP programmet. Välj mellan: 4.-20mA, 0-10V, 2-10V, 3-punktstyrning, Modbus eller Onoff. Donet genererar aktiv 4-20mA analog återföringssignal. Oden linjära ställdon används flitigt i ångkylningar, doseringsventiler hos kända läsktillverkare, regleringar av oljetryck för industribrännare och kemifabriker etcetera. kan användas i slangventiler också om man behöver noggrannhet.