Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Tietoa yrityksestä

Toimiala

Oden Controlin liiketoimintakonseptina on kehittää, valmistaa ja myydä Odenin ainutlaatuisiin vaihteistoteknologioihin perustuvia tuotteita. Yhtiö kasvaa orgaanisesti kehittämällä olemassa olevaa asiakaskuntaa ja laajentamalla samaa sekä toimialallisesti että maantieteellisesti. Nykyään yhtiö investoi pääasiassa sähköisten toimilaitteiden valmistukseen ja myyntiin. Toimilaitteita pidetään markkinoiden edistyneimpinä tarkkuusohjauksessa.

Toiminta

Oden Control tarjoaa laajan valikoiman sähköisiä toimilaitteita venttiilien tarkkaan ohjaukseen. Toimilaitteita käytetään pääasiassa prosessipainotteisilla toimialoilla, kuten paperi- ja selluteollisuudessa, voima ja lämpölaitoksissa sekä kemianteollisuudessa. Sen jälkeen, kun yritystoiminta aloitettiin vuonna 1996, on tuhansia Oden toimilaitteita on asennettu ympäri maailmaa.

Tuotteiden myynnin lisäksi yritys panostaa myös vähittäismyyjien ja loppukäyttäjien koulutukseen. Koulutuksesta tulee osa erittäin tärkeää ja kiireellistä tavoitetta tarjota varma toimintatakuu asennuksen jälkeen. Maksimaalisen teoreettisen ja käytännön tiedon avulla asiakkaat voivat tehokkaasti ja tarkasti hyödyntää tuotteitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Käyttöoikeudet

Oden Controlin tuotteet perustuvat patenttioikeuksien voimassaoloaikana voimassa oleviin yksinoikeusoikeuksiin, ja ne liittyvät keksijä Gustav Rennerfeltin patentoituun vaihteistotekniikkaan, Oden vaihteistoon. Se perustuu eksentriseen vaihteistotekniikkaan, joka tarjoaa erittäin suuren välityssuhteen yhdessä vaiheessa. Tällä ainutlaatuisella tekniikalla toimilaitteet saavat ominaisuuksia, kuten erittäin korkean tarkkuuden, alhaisen painon, korkean tehokkuuden, nopean ja helpon asennuksen ja vähäisen huoltotarpeen.

Markkinat

Oden Control toimii suhteellisen perinteisillä ja monessa suhteessa konservatiivisilla markkinoilla. Esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuudessa käytetään edelleen suurelta osin vanhoja ja vanhentuneita pneumaattisia teknologiaratkaisuja. Teknisesti ylivoimaisten sähkötoimilaitteiden markkinat kasvavat kuitenkin tasaisesti paradigman muutoksen vuoksi, joka on alkanut tapahtua suuressa osassa prosessiteollisuutta.