Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Uppsägning av avtalet avseende Likviditetsgaranti

Publicerad: 2018-12-04

Oden Control AB beslutade att säga upp avtalen fr.o.m. 2018-11-26 avseende Likviditetsgaranti mellan Oden Control AB och Sedermera Fondkommission, bifirma till ATS Finans AB. Avtalet mellan Oden Control AB och Sedermera Fondkommission gäller till 2018-12-31. Vi beslutade detta på grund av kostnader som var alldeles för höga för den här storleken av företag. Kostnaden var 8000 Kr per månad. Syftet med likviditetsgaranten var bland annat att få flera aktieägare, men detta har inte hänt. Noteringskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren och innan uppsägning av likviditetsavtalet har den varit 336 TSEK/år och till detta tillkommer avgifter för Euroclear, som är ca. 35 till 40 TSEK per år. I syfte att reducera dessa kostnader säger vi upp likviditetsavtalet. Vi kommer att undersöka och överväga andra möjligheter.

Magnus Wik
Ordförande i Oden Control AB med styrelsen
Telefon: +46 70 441 1789