Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

ProcessTeknik mässa 4-6 oktober 2021

Publicerad: 2021-01-13

Oden Control AB är utställare på ProcessTeknik mässan i Göteborg 4-6 oktober 2021. Monter nummer C05:42. Mässan flyttades från 2020 på grund av Covid-19. Vi hoppas på att Covid-19 situationen blir bättre, så att man kan hålla mässan och ingen utställare eller besökare, ska behöva avstå att komma till mässan. Välkommen