Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

ProcessTeknik mässa flyttat till 18-20 oktober 2022

Publicerad: 2021-01-13

Oden Control AB är utställare på ProcessTeknik mässan i Göteborg 18-20 oktober 2022. Mässan flyttades från 2021 på grund av Covid-19. Vi hoppas på att Covid-19 situationen blir bättre under 2022, så att man kan hålla mässan och att ingen utställare eller besökare, ska behöva avstå från att komma till mässan. Välkommen