Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Information till aktieägare avseende avnotering

Publicerad: 2018-12-06

Oden Control AB kommer att bli ett publikt onoterat bolag tillsvidare. Oden Control har varit noterat bolag i snart 20 år med lång erfarenhet av att rapportera till aktieägarna. Vi har för avsikt att rapportera på samma nivå även som onoterat samt att verka för att handel i aktien framgent kommer vara möjlig. Styrelsen ser ljust på framtiden och råder att inte sälja sina aktier i panik. Vi planerar att ha informationsmöte eller bolagstämma som ska ge information om aktieförmedling och om företagets framtid Styrelsen i Oden Control AB